Ազգագրական Հանդէս

Items where Year is 1912

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Թ | Լ | Խ | Հ | Ղ | Շ | Ս | Տ
Number of items: 29.

Ա

Ա., and Ս., Խ. (1912) Սարուխան. Հայկական խնդիրն և Ազգային Սահմանադրութիւը Թիւրքիայում։ (1860 - 1910) ա. հատոր – 1912 թ. Թիֆլիս. - Ա-Դօ. Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայեթները. Ուսումնասիրութեան փորձ. Երևան, 1912. - Коллекціи Кавказскаго музея, т. VI, 1912 г. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 235-239.

Ատրպետ, (1912) Հայ թագաւորների դրամները նախնական ժամանակներից մինչև Տրդատ. Մեծ եւ Փոքր Արմենիայի իշխանների եւ քաղաքների դրամները. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 198-231.

Ատրպետ, (1912) Հայ թագաւորների դրամները. Յետ Աղէքսանդրեան շրջան. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 27-38.

Ատրպետ, (1912) Արշակունի թագաւորների դրամները. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 39-56.

Ատրպետ, (1912) Յետ Տիգրան Մեծի. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 57-67.

Ատրպետ, (1912) Եզի պաշտամունքը Հին Հայաստանում. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 114-124.

Թ

Թօրամանեան, Թ. (1912) Քաղուած Անիի յուշատետրէս. Անի քաղաք թե՞ ամրոց. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 61-84.

Թօրամանեան, Թ. (1912) Ուսումնասիրելի նիւթեր հայ ճարտարապետութեան համար. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 113-116.

Թօրամանեան, Թ. (1912) Քաղուածքներ Անիի իմ յիշատակարանից. Անի քաղաք թէ՞ ամրոց. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 5-26.

Լ

Լալայեան, Ե. (1912) Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 85-100.

Լալայեան, Ե. (1912) Նոր-Բայազէտի գաւառ. Նշանաւոր վանքեր. Կեչառիս. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 101-112.

Լալայեան, Ե. (1912) Վասպուրականի բանահիւսութիւնից. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 117-197.

Լալայեան, Ե. (1912) Նոր-Բայազէտի գաւառ. Նշանաւոր վանքեր. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 125-148.

Լալայեան, Ե. (1912) Վասպուրականի բանահիւսութիւնից. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 149-196.

Լալայեան, Ե. (1912) Ծիսական կարգերը հայոց մէջ. Ըստ Հ. Սպենսերի. Չորրորդ գլուխ. Ընծաներ. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 197-230.

Խ

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 2-3.

Խմբագրական, (1912) Կարևորագոյն ուղղումներ. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). p. 264.

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 240-242.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). p. 265.

Հ

Հ. Ա. Ը. Խորհուրդ., (1912) Ձօն. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). p. 4.

Ղ

Ղլտչեան, Ա. (1912) Հայ հին իրաւունքը. Երկրորդ գլուխ. Հայկական տանուտիրութիւնը. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 68-79.

Ղլտչեան, Ա. (1912) Հայ հին իրաւունքը. Երրորդ գլուխ. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 80-113.

Ղլտչեան, Արսէն (1912) Հայ հին իրաւունքը. Առաջաբան. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 5-36.

Ղլտչեան, Արսէն (1912) Առաջին մաս. Հայկական ընտանիքի կազմակերպութիւնը. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 37-60.

Շ

Շահնազարեան, Աս. (1912) Պրօֆ. Գրիգոր Աբրահամեան Խալաթեան. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 249-263.

Ս

Սամուէլեան, Խ. (1912) Սիմբօլը հայ սովորոյթներում. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 232-245.

Սամուէլեան, Խ. (1912) Սիմբոլը հայ սովորութիւններում. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 231-234.

Տ

Տէր-Աւետիսեան, Սմբատ (1912) Դիւան Հայոց պատմութեան. Գիրք Թ. Յովսեփ կաթուղիկոս Արղութեան։ Մասն Առաջին 1778-1800 թ.։ Հրատարակեց Գիւտ աւագ քահ. Աղանեան։ Թիֆլիս, 1911թ.. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 246-248.

This list was generated on Tue Mar 2 12:59:16 2021 AMT.