Ազգագրական Հանդէս

Items where Year is 1912

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Ա., and Ս., Խ. (1912) Սարուխան. Հայկական խնդիրն և Ազգային Սահմանադրութիւը Թիւրքիայում։ (1860 - 1910) ա. հատոր – 1912 թ. Թիֆլիս. - Ա-Դօ. Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայեթները. Ուսումնասիրութեան փորձ. Երևան, 1912. - Коллекціи Кавказскаго музея, т. VI, 1912 г. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 235-239.

Ատրպետ, (1912) Հայ թագաւորների դրամները նախնական ժամանակներից մինչև Տրդատ. Մեծ եւ Փոքր Արմենիայի իշխանների եւ քաղաքների դրամները. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 198-231.

Ատրպետ, (1912) Հայ թագաւորների դրամները. Յետ Աղէքսանդրեան շրջան. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 27-38.

Ատրպետ, (1912) Արշակունի թագաւորների դրամները. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 39-56.

Ատրպետ, (1912) Յետ Տիգրան Մեծի. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 57-67.

Ատրպետ, (1912) Եզի պաշտամունքը Հին Հայաստանում. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 114-124.

Թօրամանեան, Թ. (1912) Քաղուած Անիի յուշատետրէս. Անի քաղաք թե՞ ամրոց. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 61-84.

Թօրամանեան, Թ. (1912) Ուսումնասիրելի նիւթեր հայ ճարտարապետութեան համար. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 113-116.

Թօրամանեան, Թ. (1912) Քաղուածքներ Անիի իմ յիշատակարանից. Անի քաղաք թէ՞ ամրոց. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 5-26.

Լալայեան, Ե. (1912) Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 85-100.

Լալայեան, Ե. (1912) Նոր-Բայազէտի գաւառ. Նշանաւոր վանքեր. Կեչառիս. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 101-112.

Լալայեան, Ե. (1912) Վասպուրականի բանահիւսութիւնից. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 117-197.

Լալայեան, Ե. (1912) Նոր-Բայազէտի գաւառ. Նշանաւոր վանքեր. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 125-148.

Լալայեան, Ե. (1912) Վասպուրականի բանահիւսութիւնից. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 149-196.

Լալայեան, Ե. (1912) Ծիսական կարգերը հայոց մէջ. Ըստ Հ. Սպենսերի. Չորրորդ գլուխ. Ընծաներ. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 197-230.

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 2-3.

Խմբագրական, (1912) Կարևորագոյն ուղղումներ. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). p. 264.

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 240-242.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). p. 265.

Հ. Ա. Ը. Խորհուրդ., (1912) Ձօն. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). p. 4.

Ղլտչեան, Ա. (1912) Հայ հին իրաւունքը. Երկրորդ գլուխ. Հայկական տանուտիրութիւնը. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 68-79.

Ղլտչեան, Ա. (1912) Հայ հին իրաւունքը. Երրորդ գլուխ. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 80-113.

Ղլտչեան, Արսէն (1912) Հայ հին իրաւունքը. Առաջաբան. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 5-36.

Ղլտչեան, Արսէն (1912) Առաջին մաս. Հայկական ընտանիքի կազմակերպութիւնը. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 37-60.

Շահնազարեան, Աս. (1912) Պրօֆ. Գրիգոր Աբրահամեան Խալաթեան. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 249-263.

Սամուէլեան, Խ. (1912) Սիմբօլը հայ սովորոյթներում. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 232-245.

Սամուէլեան, Խ. (1912) Սիմբոլը հայ սովորութիւններում. Ազգագրական հանդէս, 23 (2). pp. 231-234.

Տէր-Աւետիսեան, Սմբատ (1912) Դիւան Հայոց պատմութեան. Գիրք Թ. Յովսեփ կաթուղիկոս Արղութեան։ Մասն Առաջին 1778-1800 թ.։ Հրատարակեց Գիւտ աւագ քահ. Աղանեան։ Թիֆլիս, 1911թ.. Ազգագրական հանդէս, 22 (1). pp. 246-248.

This list was generated on Tue Mar 19 00:06:24 2019 AMT.