Ազգագրական Հանդէս

Items where Year is 1904

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ե | Ի | Լ | Խ | Կ | Յ | Ն | Ս
Number of items: 65.

Ե

Երուանդունի, (1904) Ստեփան Զելինսկի. Ազգագրական հանդէս, № 12. p. 306.

Ի

Իսահակեան, Ա. (1904) Փշրանքներ ժողովրդական բանահիւսութիւնից. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 104-108.

Իրաւաբան, (1904) Գրախօսութիւն. «Հայոց եկեղեցական իրաւունքը»—Ա. գիրք։ Ներածութիւն եւ աղբիւրներ։ Աշխ. Ն. վ. Մելիք-Թանգեանի. Շուշի. 1903. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 294-301.

Լ

Լալայեան, Ե. (1904) Օրդուբադի կամ Վերին Ագուլիսի ոստիկանական շրջան և կամ Գողթն. Ազգագրական տեղեկութիւններ. Բնակարան. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 109-111.

Լալայեան, Ե. (1904) Զգեստ և զարդ. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 111-117.

Լալայեան, Ե. (1904) Ընտանեկան բարք. Ամուսնութիւն և հարսանիքի սովորութիւններ. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 117-135.

Լալայեան, Ե. (1904) Տղաբերք և կնունք. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 135-142.

Լալայեան, Ե. (1904) Ընտանեկան կեանք. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 142-143.

Լալայեան, Ե. (1904) Թաղումն և մեռելոց. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 143-150.

Լալայեան, Ե. (1904) Նշանաւոր տօներ. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 150-154.

Լալայեան, Ե. (1904) Ձեռագիրներ. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 155-174.

Լալայեան, Ե. (1904) Զանգեզուրի գաւառ. Կապան կամ Ղափան. Պատմական համառօտ տեսութիւն. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 175-202.

Լալայեան, Ե. (1904) Շարուր-Դարալագեազի գաւառ. Երկու խօսք. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 235-236.

Լալայեան, Ե. (1904) Ներածութիւն. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 237-238.

Լալայեան, Ե. (1904) Վայոց ձոր կամ Դարալագեազ. Տեղագրութիւն. Բնագրութիւն. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 239-246.

Լալայեան, Ե. (1904) Պատմական տեսութիւն. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 246-251.

Լալայեան, Ե. (1904) Քաղաքական մասն. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 251-252.

Լալայեան, Ե. (1904) Արփաչայի հովիտ. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 252-262.

Լալայեան, Ե. (1904) Հիւսիսային Վայոց-ձոր. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 263-283.

Լալայեան, Ե. (1904) Հարաւային Վայոց-ձոր. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 283-293.

Լալայեան, Ե. (1904) Բորչալուի գաւառ. Բանաւոր գրականութիւն. Աղօթքներ. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 33-37.

Լալայեան, Ե. (1904) Մանկական երգեր. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 37-46.

Լալայեան, Ե. (1904) Սիրոյ երգեր. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 46-49.

Լալայեան, Ե. (1904) Վիճակի երգեր. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 49-62.

Լալայեան, Ե. (1904) Ընտանեկան երգեր. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 62-66.

Լալայեան, Ե. (1904) Պանդխտութեան երգեր. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 66-69.

Լալայեան, Ե. (1904) Երկրագործի երգեր. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 69-75.

Լալայեան, Ե. (1904) Երգիծական երգեր. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 76-78.

Լալայեան, Ե. (1904) Աշուղական երգեր. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 78-95.

Լալայեան, Ե. (1904) Հանելուկներ. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 95-108.

Լալայեան, Ե. (1904) Աշուղական կապանքներ. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 108-111.

Լալայեան, Ե. (1904) Առածներ. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 112-117.

Լալայեան, Ե. (1904) Երդումներ. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 117-119.

Լալայեան, Ե. (1904) Օրհնանք. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 119-121.

Լալայեան, Ե. (1904) Անէծք. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 121-126.

Լալայեան, Ե. (1904) Հեքիաթ. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 126-128.

Լալայեան, Ե. (1904) Նախիջևանի գաւառ. Ա. մասն. Գողթն կամ Օրդուբադի ոստիկանական շրջան. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 241-244.

Լալայեան, Ե. (1904) Օրդուբադի կամ Վերին-Ագուլիսի ոստիկանական շրջան և կամ Գողթն. Տեղագրութիւն. Բնագրութիւն. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 245-252.

Լալայեան, Ե. (1904) Պատմական համառօտ տեսութիւն. Ա. Քաղաքական զարգացումն. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 253-269.

Լալայեան, Ե. (1904) Բ. Կրօնական զարգացումն. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 269-270.

Լալայեան, Ե. (1904) Գ. Մտաւոր և հասարակական զարգացում. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 270-290.

Լալայեան, Ե. (1904) Քաղաքական մասն. Օրդուբադի ձոր. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 291-299.

Լալայեան, Ե. (1904) Ագուլիս կամ Ոսկէ ձոր. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 299-314.

Լալայեան, Ե. (1904) Վանանդաձոր. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 314-318.

Լալայեան, Ե. (1904) Ցղնայի կամ Զանանաբի ձոր. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 318-322.

Լալայեան, Ե. (1904) Բստաձոր-Գիլանաձոր. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 322-334.

Լեւոնեան, Գ. (1904) Հայ աշուղներ. Պատմական—քննական հայեացք. Բ. Աշուղական մրցումը. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 84-92.

Լեւոնեան, Գ. (1904) Գ. Աշուղական գաղտնի լեզուն. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 92-94.

Լեւոնեան, Գ. (1904) Հայ աշուղներ. Բ. Աշուղը գրող. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 129-147.

Լեւոնեան, Գ. (1904) Գ. Աշուղը հասարակական գործիչ. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 147-160.

Լեւոնեան, Գ. (1904) Աշուղական արուեստը. Ա. Տեսութիւն աշուղական բանահիւսութեան. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 160-196.

Խ

Խմբագրական, (1904) Բովանդակութիւն. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1904) Ազգագրական հրատարակչական ընկերութիւն. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 307-308.

Խմբագրական, (1904) Յայտարարութիւններ. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 33-34.

Խմբագրական, (1904) Բովանդակութիւն. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 3-4.

Կ

Կարա-Մուրզա, Յ. (1904) Ծրագիր տնայնագործութեան վերաբերեալ նիւթեր հաւաքելու. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 1-32.

Կարա-Մուրզա, Յ. (1904) Сегаль I. Л. Сборникъ свъдънiй о Елисаветпольской губернiи. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 335-336.

Յ

Յարութիւնեան, Իսահակ (1904) Կարապետ Եզեանի յիսնամեակը. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 301-303.

Յարութիւնեան, Իսահակ (1904) Աբգար Յովհաննիսեան. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 304-305.

Յովսէփեան, Գարեգին (1904) Ռոստամ Զալ. Ժողովրդական վէպ (Մոկաց բարբառով). Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 5-39.

Ն

Նժդեհեան, Գ. (1904) Մամօ և Զինէ (Քրդական ժողովրդական վէպ). Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 197-240.

Նժդեհեան, Գ. Ք. (1904) Ալաշկերտ. Բանաւոր գրականութիւն. Անյանգ առածներ. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 95-103.

Ս

Սամուէլեան, Խ. (1904) Առևանգմամբ և գնմամբ ամուսնութիւն. Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 40-83.

Սամուէլեան, Խ. (1904) Հայ ընտանեկան պաշտամունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից). Ազգագրական հանդէս, № 12. pp. 203-234.

Սամուէլեան, Խ. (1904) Հին հայոց իրաւունքը և նրա հետազօտութեան մեթօդը. Ազգագրական հանդէս, № 11. pp. 5-32.

This list was generated on Wed Mar 3 00:53:00 2021 AMT.